Сьогодні школа має важливе значення для майбутнього, визначаючи, якою буде демократія. Якщо ми хочемо, щоб усі у школі та спільноті були ефективними громадянами суспільства, демократичні цінності мають інтегруватись у кожний аспект шкільного життя.

Сьогодні сучасна школа повинна дати учням не тільки певні знання, уміння та навички, а й виховати соціально адаптовану та громадсько-орієнтовану особистість, яка після закінчення школи успішно займе своє місце в житті. Саме у школі учням необхідно дати знання, що надалі дозволять їм орієнтуватись у соціумі.

Одним з важливих компонентів діяльності сучасної школи є партнерські відносини.

Партнерство - це встановлення та розвиток відносин між школами, учителями, учнями, членами громади для корисного досвіду. Партнерство - це можливість поліпшити імідж школи, залучити додаткові людські та матеріальні ресурси для підтримки школи для задоволення потреб та її інтересів . Партнерства створюють соціальний капітал, поліпшують взаєморозуміння, довіру та взаємодію.

У 2015-2016 навчальному році між Яремчанською ЗОШ І-ІІІ ст..№1 та Смілянською ЗОШ І-ІІІст.№1 була укладена урода про співпрацю та партнерство. В рамках угоди успішно реалізувалися два проекти «Друже я чекаю на тебе» (2016-2016 н.р) та «Об‘єднаймо школи».