Яремчанський ліцей №1
Яремчанської міської ради
Івано-Франківської області

78500, вул. Свободи 164, м. Яремче, Івано-Франківська обл., school1_yaremche@ukr.net,моб.тел. 098 958 67 12 (з 09.00 до 17.00)

Інклюзивна освіта

Інклюзивне навчання в школі організовується з метою реалізації права дітей з особливими освітніми потребами на освіту за місцем проживання, їх соціалізації та інтеграції в суспільство, залучення батьків до участі у навчально-виховному процесі.
На даний момент інклюзивне навчання для дітей з особливими освітніми потребами запроваджено у 7 класах школи.
Навчання у класах з інклюзією здійснюється за типовими навчальними планами, програмами, підручниками та посібниками, рекомендованими МОН України для закладів загальної середньої освіти.
На основі робочого навчального плану розроблені індивідуальні програми розвитку для дітей з ООП з урахуванням висновків ІРЦ про комплексну психолого-педагогічну оцінку розвитку дитини.
Розклад уроків для дітей з особливими освітніми потребами складено з урахуванням індивідуальних особливостей їх навчально-пізнавальної діяльності, динаміки розумової працездатності протягом дня і тижня та з дотриманням санітарно-гігієнічних вимог.
Особливістю навчально-виховного процесу дітей з особливими освітніми потребами є його корекційна спрямованість.
В індивідуальному навчальному плані передбачено години для проведення корекційно-розвивальних занять. Особистісно орієнтоване спрямування освітнього процесу забезпечують асистенти вчителів, які беруть участь у розробленні та виконанні індивідуальних навчальних планів та програм, адаптує навчальні матеріали з урахуванням індивідуальних особливостей навчально-пізнавальної діяльності дітей з ООП.
Оцінювання навчальних досягнень дітей з ООП здійснюється згідно з критеріями оцінювання навчальних досягнень учнів та обсягом матеріалу, визначеним індивідуальною програмою розвитку.
Виховна робота з дітьми направлена на їхню соціалізацію, формування позитивної самооцінки тощо. Щороку в школі проводиться тиждень інклюзивної освіти, впродовж якого організовуються заходи для дітей з ООП, батьків та асистентів вчителів.

школа для всіх!